Inschrijfformulier Parijs

Inschrijfformulier Parijs

Uw inschrijving is alleen geldig:

- na inschrijving via dit formulier

- én na storting van het eerste voorschot van € 70 (€ 78 inclusief annulatieverzekering) vóór 20 oktober 2017 op rekeningnummer BE30 7785 9212 2411 met vermelding naam - voornaam - klas - Parijs