Inschrijfformulier Londen

Inschrijfformulier Londen

Uw inschrijving is alleen geldig:

- na inschrijving via dit formulier

- én na storting van het eerste voorschot van € 89 (€ 103 inclusief annulatieverzekering) vóór 27 oktober 2017 op rekeningnummer BE30 7785 9212 2411 met vermelding naam - voornaam - klas