Inschrijvingen nieuwe leerlingen 2018

Click here for the English version

Cliquez ici pour continuer en Français

 

De inschrijvingen van nieuwe leerlingen zijn vanaf het schooljaar 2013-2014 onderworpen aan het nieuwe inschrijvingsdecreet. Iedere leerling heeft recht op een inschrijving in een school naar keuze en in de Vlaamse scholen wordt er gestreefd naar meer sociale mix. De leerlingen worden chronologisch ingeschreven. 

Inschrijven voor het 1ste leerjaar *

 • van 5 maart t.e.m. 16 maart 2018 en vanaf 26 maart 2018
 • iedere schooldag van 09.00 u. - 12.00 u. / 13.30 u. - 16.30 u.

Inschrijven voor het 2de leerjaar t.e.m. het 7de leerjaar *

 • vanaf maandag 16 april 2018, iedere schooldag van 09.00u - 12.00 u. / 13.30 u. - 16.30 u.

Infodagen

 • za. 10 maart 2018 : 13.30 u. - 17.30 u.
  infonamiddag eerste graad met mogelijkheid tot inschrijven viio Borgloon en viio Tongeren eerste graad
 • zo. 6 mei 2018
  viio Tongeren eerste en tweede graad opendeurdag en spike 13.30 u. - 17.30 u.
 • ma. 7 mei 2018    
   infoavond viio Borgloon vanaf 19.00 u.
 • za. 23 juni 2018     
  inschrijfmoment eerstejaars viio Tongeren 10.00 u. - 13.00 u.
  inschrijfmoment eerstejaars viio Borgloon 10.00 u. - 13.00 u.

Inschrijven tijdens de zomervakantie

 • van 2 juli t.e.m. 10 juli en van 16 augustus t.e.m. 31 augustus 2018
 • openingsuren: 09.00 u. - 12.00 u. / 13.00 u. - 16.00 u.

Wanneer is een inschrijving gerealiseerd?

 • als de school over alle vereiste documenten beschikt: je identiteitskaart of je Kids-ID of geboorte uittreksel (kopie), 
  je getuigschrift of attest van het basisonderwijs en een kopie van je rapport
  vanaf het 2de leerjaar: een kopie van je rapport van het vorige schooljaar en de eindbeslissing waarop je attest vermeld staat
 • als je ouders ingestemd hebben met de missie van viio (opvoedingsproject), het schoolreglement en de engagementsverklaring
 • als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden

 * In Borgloon kan je voor alle leerjaren inschrijven vanaf 5 maart 2018.

 Beschikbare plaatsen: (7 mei 2018)

 Wij hebben op dit ogenblik nog 246 beschikbare plaatsen.

 

Naar boven