2A Economie en organisatie

Eerste graad

Je onderzoekt de economisch-maatschappelijke actualiteit met aandacht voor de consument, de onderneming en de overheid.

Daarbij pas je ICT toe om data te verzamelen en te verwerken.

Jouw zin voor ondernemen wordt verder ontwikkeld.

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials