2A Klassieke Talen

Eerste graad

Je leert Latijnse teksten te lezen en erover te reflecteren.
Jouw taalgevoel wordt aangescherpt.
Je beleeft de beeldende kracht van taal en je geniet ervan om er creatief mee om te gaan.
Je wordt kritisch bewust van de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke en hedendaagse culturen.

Lessentabel

Bekijk in PDF