2A Maatschappij en Welzijn

Eerste graad

Je ontwikkelt een persoonlijke en gezonde levensstijl vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering.
Je verwerft inzicht in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen.
Je past sociale en communicatieve vaardigheden toe in verschillende situaties.

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials