Basismechanica

Visie

In deze studierichting leer je op verschillende manieren vorm te geven aan diverse materialen. Naast de klassieke technieken zoals zagen, boren, knippen, plooien, vijlen en draadtappen komen ook moderne technieken zoals CNC-draaien en -frezen, lasersnijden en 3D-printen aan bod. Jeleert verschillende verbindingstechnieken (o.a. lassen). Je zal heel wat monteren en demonteren om systemen beter te begrijpen. Tenslotte krijg je een basis van elektriciteit en pneumatica.

Aanpak

In deze studierichting werken we projectmatig. De projecten starten vanuit tekeningen die je krijgt of zelf maakt met een 3D-tekenpakket. Je gaat de stukken vormgeven en samenstellen. De theorie krijg je op het moment dat je die nodig hebt. Monteren en demonteren gebeurt aan de hand van stappenplannen. Elektrische en pneumatische kringen bouwen we op aan de hand van schema’s. Tijdens de lessen PAV wordt je algemene kennis (Nederlands, wiskunde en maatschappelijke vorming) uitgebreid via projectwerking.

Profiel

Deze studierichting kies je indien je een sterk praktische opleiding wenst die voorbereidt op het latere beroepsleven. Deze onderwijsvorm is geschikt voor jou indien je minder aanleg hebt voor algemene vorming (wiskunde, talen, geschiedenis, aardrijkskunde, …) en meer aanleg voor de praktijk.

Toekomst

Je kan doorstromen naar de derde graad Werktuigmachines.

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials