Economie B

Visie

In deze studierichting bestudeer je wat mensen doen om in hun levensonderhoud te voorzien. Je bestudeert de huishouding van een gezin, een bedrijf en de overheid. Je leert er over vraag en aanbod, werkgever en werknemer, productiviteit, winst, aandeel en dividend, afzetmarkt, economische groei. Bovendien krijg je in deze studierichting ook een belangrijk pakket talen.

Aanpak

Je leert in deze studierichting eerder theoretisch en abstract om te gaan met de leerstof, maar de link met de actualiteit zal je nooit uit het oog verliezen, waardoor het geheel steeds boeiend blijft.

Profiel

Je hebt aanleg en interesse voor economie en je bent erg wiskundig. Als je in de eerste graad de basisoptie Moderne wetenschappen volgde, maakte je in de lessen socio-economische initiatie (SEI) reeds kennis met het vak economie.

Toekomst

In de derde graad stroom je normaal door naar Economie-wetenschappen of Wetenschappen-wiskunde.

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials