Economie-moderne talen

Derde graad

Visie

In deze studierichting vormen economie en moderne talen het hoofdbestanddeel. In het vak economie leer je de economische realiteit van onze maatschappij uitdiepen. Je bestudeert onderwerpen als markt, prijsvorming, inflatie, werkloosheid, conjunctuur, internationale handel. Ook het talenpakket is belangrijk. Bij het vergaderen, rapporteren, discussiëren en onderhandelen, moet je immers taalvaardig zijn, en dat ook in vreemde talen.

Aanpak

De klemtoon ligt in deze studierichting op economie en moderne talen, minder op wiskunde en wetenschappen. In natuurwetenschappen worden chemie, fysica en biologie samen aangeboden.

Profiel

Je bent geïnteresseerd in een verdere uitdieping van economie en je hebt bovendien aanleg voor het algemeen vormende karakter van talen. Indien je in de tweede graad geen economie hebt gehad, moet je bereid zijn een basispakket economie bij te werken.

Toekomst

Na het beëindigen van deze studierichting ben je voorbereid om een academische bacheloropleiding in een economisch getinte richting aan te vatten, zoals handelswetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, rechten, …

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials