Economie-wiskunde

Derde graad

Visie

In deze studierichting vormen economie en wiskunde het hoofdbestanddeel. In het vak economie leer je de economische realiteit van onze moderne maatschappij uitdiepen. Je bestudeert onderwerpen als markt, prijsvorming, inflatie, werkloosheid, conjunctuur, internationale handel. Naast een sterk pakket wiskunde zal je ook een behoorlijk pakket wetenschappen moeten verwerken.

Aanpak

De klemtoon ligt in deze studierichting op economie en wiskunde. Biologie, chemie en fysica worden erg theoretisch en wetenschappelijk benaderd.

Profiel

Je bent geïnteresseerd in een verdere uitdieping van economie en je hebt bovendien aanleg en interesse voor het algemeen vormende karakter van wiskunde. Indien je in de tweede graad geen economie hebt gehad, moet je bereid zijn een basispakket economie bij te werken.

Toekomst

Na het beëindigen van deze studierichting ben je voorbereid om een academische bacheloropleiding in een economisch getinte richting aan te vatten, zoals handelsingenieur, toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen, …

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials