Elektromechanica

Derde graad

Visie

In deze studierichting onderzoek je de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken binnen het domein van de elektromechanische processen. Je vertrekt vanuit wetenschappelijke wetmatigheden en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties. Het geheel wordt wiskundig en wetenschappelijk ondersteund.

Aanpak

Het leren is gericht op het inzichtelijk en creatief denken en handelen bij technologische processen. Je leert probleemanalyses te maken en oplossingen te ontwerpen met behulp van professionele software. Via projectwerking kom je tot een geïntegreerde aanpak van het leerproces.

Profiel

Je hebt een sterke interesse voor techniek en je houdt ervan technologische processen te onderzoeken met als doel ze te automatiseren. Voldoende creativiteit, een kritische analytische houding en een probleemoplossende ingesteldheid zijn sterke troeven. Best volgde je ook in de tweede graad de studierichting Elektromechanica. Je kan ook instromen vanuit de tweede graad Industriële wetenschappen.

Toekomst

Na het succesvol volgen van deze studierichting kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in technisch-wetenschappelijke richtingen.

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials