Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Derde graad

Aanpak

De vakken stage en seminarie, die interactief met het werkveld betrokken zijn, vormen een belangrijk onderdeel van deze studierichting. Ze geven je een realistisch beeld van de verschillende domeinen in de gezondheidszorg, de welzijnszorg en de aansluitende beroepenvelden.

Toekomst

Na het beëindigen van deze studierichting ben je voorbereid om een professionele bacheloropleiding aan te vatten, vooral in de paramedische, sociale en pedagogische sector.

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials