Handel - Talen

Visie

In deze studierichting, krijg je een ruime taalkundige bagage aangereikt, in combinatie met een bedrijfseconomische invalshoek.

Aanpak

De taalkundige vorming is vooral afgestemd op de praktijk.

De taalvaardigheden lezen en schrijven, luisteren en spreken komen hier ruim aan bod. Uiteraard zal je voldoende en regelmatig moeten studeren om je talen vlot te kunnen gebruiken.

In het vak bedrijfseconomie leer je eenvoudige commerciële verrichtingen in dubbele boekhouding registreren. Ook verkooptechnieken komen aan bod. Professionele computerprogramma’s helpen je bij het verwerken van het geheel.

Profiel

Je bent geïnteresseerd in de administratie van een onderneming. Je hebt aanleg en belangstelling voor vreemde talen en informaticatoepassingen.

Toekomst

Na de tweede graad Handel-talen stroom je normaal door naar Secretariaat-talen.

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials