Humane wetenschappen

Derde graad

Visie

In deze studierichting ligt de klemtoon op gedrags- en cultuurwetenschappen. In gedragswetenschappen bestudeer je de mens als individu en als lid van de samenleving. Je confronteert je eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie en de antropologie. In cultuurwetenschappen bestudeer je de maatschappelijke betekenis van de media, maak je kennis met filosofie, politiek en recht en ervaar je de maatschappelijke betekenis van kunst.

Aanpak

In deze studierichting wordt de leerstof eerder theoretisch en abstract benaderd. Toch leer je ook via het seminarie de nodige onderzoeksvaardigheden en het zelfstandig werken aan. De resultaten en conclusies verwerk je tot een eindrapport. In het vak natuurwetenschappen worden chemie, fysica en biologie samen in één vak aangeboden.

Profiel

Je bent communicatief en je gaat graag om met mensen. Je bent geïnteresseerd in de theoretische studie van het menselijk gedrag en de samenleving. Je houdt ervan mensen te observeren, te bevragen en hun cultuuruitingen (kranten, tv-programma’s...) te onderzoeken.

Toekomst

Na het beëindigen van deze studierichting ben je voorbereid om een academische bacheloropleiding aan te vatten, zoals psychologie, sociologie, communicatiewetenschappen, criminologie, …

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials