Industriële ICT

Derde graad

Visie

In de derde graad Industriële ICT verwerf je competenties met betrekking tot het installeren, het in bedrijf stellen en het onderhouden van computersystemen en netwerken. Je ontwikkelt vaardigheden in procestechniek aan de hand van toepassings- en programmasoftware. I.v.m. hardware komen het praktisch gebruik van processor, microcontroller, PLC en interfacing aan bod.

Aanpak

Je leert procesmatig denken met klemtoon op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpgegevens om te komen tot praktische realisaties. Je ontwikkelt uitvoeringsgerichte en leidinggevende en coördinerende vaardigheden. Via een blokstage van twee weken kan je kennismaken met de bedrijfscultuur van een bedrijf in de ICT-sector.

Profiel

Je hebt aanleg voor techniek en de computer is je ding. Je kan gestructureerd probleemoplossend denken en kwaliteitsvol handelen. Je bent bereid je als technicus te bewegen tussen de opdrachtgever-ontwerper en de zuivere uitvoerder. De instroom voor deze studierichting is heel breed.

Toekomst

De studierichting Industriële ICT is gericht op het doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in de sectoren ICT en elektronica.

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials