Industriële wetenschappen

Visie

In deze studierichting wordt je totale persoonlijkheid breed gevormd. De specifieke vorming gebeurt via een technologische en theoretisch-wetenschappelijke vorming die sterk wiskundig is onderbouwd.

Aanpak

Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen. Vertrekkende vanuit experimenten formuleer je wetenschappelijke wetmatigheden en toets je de toepassing ervan af in technologische opstellingen. Ontwerpen en gegevens verwerken doe je met behulp van de computer en specifieke ICT-toepassingen.

Profiel

Je hebt een sterk wiskundige aanleg en een grote interesse in wetenschappen en techniek.

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials