2B Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn

Eerste graad

Economie en organiesatie (5 u.) Je denkt na als consument over de economisch-maatschappelijke actualiteit.
Je verkent de wereld van de onderneming en de overheid.
Je gebruikt ICT in een economische context.
Je ontwikkelt zin om te ondernemen. Maatschappij en welzijn (5 u.)
Je past op een verantwoorde wijze inzichten m.b.t. een persoonlijke en gezonde levensstijl toe.
Je verkent actuele verschijnselen die de mens, zijn gedrag en het samenleven beïnvloeden.
Je past sociale en communicatieve vaardigheden toe in verschillende situaties.

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials