Latijn B

Visie

In deze studierichting bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur. Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude taal te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Zo oefen je ook het aanleren van vreemde talen. In deze studierichting blijven wiskunde en wetenschappen belangrijk.

Aanpak

In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. Binnen deze studierichting kies je bovendien voor een extra uur wiskunde en fysica om zo je wiskundig-wetenschappelijke bekwaamheid te vergroten.

Profiel

Je hebt aanleg voor Latijn. Je bent geïnteresseerd in kunst en cultuur.

Toekomst

In de derde graad stroom je normaal door naar Latijn-moderne talen, Latijn-wiskunde, Moderne talen-wetenschappen of Wetenschappenwiskunde.

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials