Latijn-moderne talen

Derde graad

Visie

In deze studierichting ligt de klemtoon op de studie van Latijn en moderne talen. Via de studie van het Latijn kom je in contact met de wortels van onze westerse beschaving. Je bestudeert authentieke teksten en leert zo de antieke cultuur en samenleving doorgronden. In het vak Latijn komen ook filosofie, retoriek en recht aan bod. Daarnaast krijg je een grondig pakket Frans, Engels en Duits.

Aanpak

In Latijn analyseer je Latijnse teksten en leer je de verbanden leggen met onze huidige westerse samenleving. In de taalvakken heeft men zowel aandacht voor de theoretische studie van de taal als voor de vaardigheden. In natuurwetenschappen worden chemie, fysica en biologie samen aangeboden.

Profiel

Je bent goed in Latijn. Je bent geïnteresseerd in kunst en cultuur en in het verband tussen de oudheid en onze maatschappij. Je hebt aanleg voor talen.

Toekomst

Na het beëindigen van deze studierichting ben je voorbereid om een academische bacheloropleiding aan te vatten, zoals rechten, talen, geschiedenis, pedagogie, …

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials