Latijn-wiskunde

Derde graad

Visie

In deze studierichting ligt de klemtoon op de studie van Latijn en wiskunde. Via de studie van het Latijn kom je in contact met de wortels van onze westerse beschaving. Je bestudeert authentieke teksten en leert zo de antieke cultuur en samenleving doorgronden. In het vak Latijn komen ook filosofie, retoriek en recht aan bod. Naast Latijn krijg je ook het zware programma wiskunde en een uitgebreid pakket wetenschappen te verwerken.

Aanpak

In de lessen Latijn analyseer je teksten van klassieke auteurs en leer je het verband leggen met de huidige Westers samenleving. In deze studierichting krijg je een wetenschappelijke benadering van biologie, chemie en fysica.

Profiel

Je bent goed in Latijn. Je bent geïnteresseerd in kunst en cultuur en in het verband tussen de oudheid en onze maatschappij. Je hebt aanleg voor talen, wiskunde en wetenschappen.

Toekomst

Na het beëindigen van deze studierichting ben je voorbereid om een academische bacheloropleiding aan te vatten, zoals geneeskunde, ingenieur, wetenschappen, talen, geschiedenis, pedagogie, …

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials