Moderne talen-wetenschappen

Derde graad

Visie

In deze studierichting word je taalkundig en literair gevormd en dit samen met inzicht in de wetenschappen. Alhoewel dit geen wiskundige studierichting is, blijft wiskunde toch belangrijk als ondersteuning van de wetenschappen.

Aanpak

Bij de talen gaat het zowel om de theoretische studie van de taal als om het inoefenen van de vaardigheden. In deze studierichting krijg je een wetenschappelijke benadering van biologie, chemie en fysica.

Profiel

Je hebt aanleg en interesse voor talen maar je bent ook geboeid door vakken als biologie, fysica en chemie. Je kan in deze studierichting instromen als je in de tweede graad Latijn, Wetenschappen of Economie met uitbreiding wiskunde gevolgd hebt.

Toekomst

Na het beëindigen van deze studierichting ben je voorbereid om een academische bacheloropleiding aan te vatten waarin wiskunde niet bepalend is, zoals talen, verpleegkunde, kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, …

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials