Sociale en technische wetenschappen

Derde graad

Visie

In deze studierichting leer je hoe de wisselwerking is tussen mens, voeding en milieu. Je krijgt een belangrijk pakket natuurwetenschappen en sociale wetenschappen om de nodige kennis en vaardigheden op te doen. Binnen IO leer je praktische opdrachten uitwerken.

Aanpak

Je leert thema’s uitwerken in groepsverband, vooral binnen natuurwetenschappen en integrale opdrachten. In natuurwetenschappen krijg je zowel biologische, chemische als fysische onderwerpen. Binnen integrale opdrachten komen voeding, sociale wetenschappen, expressie en natuurwetenschappen aan bod. Tijdens dit proces van competentieontwikkelend leren zullen je kennis, vaardigheden en attitudes groeien van “algemene kennis” tot “meesterschap” in meer open geformuleerde opdrachten. In de derde graad zal er steeds meer gewerkt worden naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. In het zesde jaar wordt de schoolse opleiding aangevuld met praktijk tijdens de stageweek.

Profiel

Je hebt een brede maatschappelijke interesse, je bent sociaal voelend. Je wil je sociale vaardigheden verder ontwikkelen. Interesse voor voeding is een must. Een technisch-wetenschappelijke aanleg is een pluspunt gezien het pakket natuurwetenschappen en voeding. Je hebt organisatorische, creatieve en expressieve talenten. Je werkt graag manueel. Je bent bereid om op een kritische en creatieve wijze om te gaan met leerinhouden en opdrachten.

Toekomst

Deze studierichting bereidt je voor op een professionele bacheloropleiding: Sociaal-agogische sector, paramedische sector en de educatieve sector.

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials