Sociale en technische wetenschappen

Visie

In deze studierichting leer je de wisselwerking kennen tussen mens, voeding en milieu. Je krijgt een belangrijk pakket natuurwetenschappen en sociale wetenschappen om de nodige kennis en vaardigheden op te doen. Binnen integrale opdrachten leer je vakoverschrijdende thema’s uitwerken.

Aanpak

Je leert werken in team. Dit gebeurt vooral in natuurwetenschappen en integrale opdrachten. In natuurwetenschappen komen zowel biologische, chemische als fysische onderwerpen aan bod. In integrale opdrachten is er een praktische en thematische aanpak: het is een samenspel van voeding, sociale wetenschappen, expressie en natuurwetenschappen. Je hoort een aantal thema’s via groepswerk uit te werken. Tijdens dit proces van competentie-ontwikkelend leren zullen je kennis, vaardigheden en attitudes een positieve groei doormaken in gestuurde en afgebakende opdrachten.

Profiel

Je hebt een brede maatschappelijke interesse en je bent sociaal voelend. Je wil je sociale vaardigheden verder ontwikkelen. Interesse voor voeding is een must. Een technisch-wetenschappelijke aanleg is een pluspunt gezien het pakket natuurwetenschappen en voeding. Je hebt organisatorische, creatieve en expressieve talenten. Je bent bereid om op een kritische en creatieve wijze om te gaan met leerinhouden en opdrachten.

Toekomst

Je kan doorstromen naar de derde graad Sociale en technische wetenschappen maar je kan ook kiezen voor Gezondheids- en welzijnswetenschappen.

Lessentabel

Bekijk in PDF