Techniek - wetenschappen

Derde graad

Visie

Naast een ruim pakket algemene vakken en een theoretische studie van wiskunde, verwerf je in deze studierichting vooral een grondige kennis van wetenschappen: biologie, fysica en chemie. Bij dit alles zijn inzicht en nauwkeurigheid belangrijk.

Aanpak

Door sterk in te zetten op wiskunde worden vaardigheden ontwikkeld om meer theoretische aspecte van de natuurwetenschappen te doorgronden. Laboratoriumoefeningen leren de leerling op een experimentele manier om te gaan met stoffen en labmateriaal.

Profiel

Je doet graag wiskunde en wetenschappen en je bent bereid je opgedane kennis in de labo’s om te zetten in de praktijk.

Toekomst

Deze studierichting bereidt je degelijk voor op een professionele bacheloropleiding in exact wetenschappelijk richting. Voor de echte wiskunde- en wetenschappenknobbels zijn ook academische opleidingen mogelijk.

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials