Wetenschappen-wiskunde

Derde graad

Visie

In deze studierichting bestudeer je op een diepgaande wijze wetenschappen en wiskunde. Deze theoretische richting biedt een maximum aan wetenschappen gecombineerd met een maximaal pakket wiskunde.

Aanpak

In deze studierichting krijg je een wetenschappelijke benadering van biologie, chemie en fysica. In het wetenschappelijke onderzoek zal je experimenten uitvoeren en verwerken, wetenschappelijke informatiebronnen raadplegen en kritisch verwerken. Niettegenstaande het uitgesproken wetenschappelijke karakter van deze afdeling, komen ook de talen voldoende aan bod.

Profiel

Je bent erg goed voor wiskunde en bent sterk geïnteresseerd in wetenschappen. Je kan in deze richting instromen als je minimaal 5 uur wiskunde gehad hebt in de tweede graad.

Toekomst

Na het beëindigen van deze studierichting ben je voorbereid om een academische bacheloropleiding in exact wetenschappelijke richting aan te vatten, zoals geneeskunde, burgerlijk ingenieur, wetenschappen, psychologie, talen, geschiedenis, pedagogie, …

Lessentabel

Bekijk in PDF

Tutorials