Leerlingenbegeleiding

Cliquez ici pour continuer en Français

Leren leven

Elke leerling van viio krijgt de nodige en aangepaste socio-emotionele begeleiding. Dit gaat van algemene begeleiding op klasniveau door de leerkrachten tot individuele begeleiding op maat door leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, leerlingenbegeleiders en CLB-medewerkers.

Leren leren

Studeren moet je ook leren. De leerbegeleiding is dan ook een tweede, belangrijke pijler van de leerlingenbegeleiding in viio.

Dit gebeurt in de eerste plaats in de les zelf waarbij vakleerkrachten aangeven hoe je het desbetreffende vak studeert. Daarnaast is studiemethodetraining een onderdeel van het vak ‘Leer- en leefwijzer’ in de eerste graad. Leercoaches, leerlingbegeleiders die gespecialiseerd zijn in leerbegeleiding, helpen de leerlingen van alle leerjaren verder op weg wanneer er toch nog moeilijkheden zouden zijn.

viio geeft ook infosessies voor ouders waarbij de aanpak op het vlak van leren leren wordt uitgelegd zodat zij hun kind thuis op eenzelfde manier kunnen ondersteunen.

Leren kiezen

Leerlingen moeten op regelmatige tijdstippen in hun schoolloopbaan een studiekeuze maken. De klassenleraar begeleidt hen hierbij. Daarnaast zijn er specifieke infobeurzen en -avonden voor leerlingen en ouders. De nieuwe structuur van viio - met name de nieuwe indeling van de eerste graad en de indeling van de tweede en derde graad in studiedomeinen- heeft een ondersteunende rol in dit studiekeuzeproces.

Specifieke onderwijsbehoeften

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (bv. leerlingen met dyslexie, dyspraxie, ASS…) krijgen extra aandacht en begeleiding. Deze begeleiding verloopt onder de vorm van maatregelen die aangepast zijn aan de individuele leerling.

Gecoördineerde teamwerking

De werking van de leerlingenbegeleiding wordt gecoördineerd in de cel leerlingenbegeleiding: een vergadering van leerlingenbegeleiders, betrokken directieleden, secretariaats- en clb-medewerkers. Deze cel vergadert wekelijks.

 

Naar boven