CLB

VCLB Zuid-Limburg, afdeling Tongeren

Dirikenlaan 4, 3700 Tongeren

012 39 83 40

 

tongeren@vclblimburg.be

www.vclblimburg.be

Openingsuren:                    

 • op maandag van 8.30 u. tot 12 u 30
 • van dinsdag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12 u 30 en van 13 u. tot 17 u.

Vraag gerust ook wat de mogelijkheden zijn om na 17 uur een afspraak te maken.

Je kan ons ook bereiken:

 • in de herfst- en de krokusvakantie
 • twee dagen in de kerstvakantie
 • in de zomervakantie tot en met 14 juli en vanaf 16 augustus

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.
Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.

Je kan naar het CLB...

 • als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
 • je moeite hebt met leren;
 • voor studie- en beroepskeuzehulp;
 • vragen hebt over je gezondheid, je lichaam... ;
 • met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid;
 • voor inentingen.

Je moet naar het CLB...

 • op medisch onderzoek;
 • als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Op onderzoek: het medisch consult

                                 3/4 jaar
2de kleuterklas          4/5 jaar
1ste leerjaar              6/7 jaar
3de leerjaar               8/9 jaar
5de leerjaar               9/10 jaar
1ste secundair          12/13 jaar
3de secundair           14/15 jaar

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon in de 1ste en 2de kleuterklas en verder om de twee jaar. Ook wanneer je het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Voor een gesprek kan je ook  een afspraak maken op een later tijdstip.
Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

 

Inentingen

 

Welke inentingen kan je krijgen?

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.

Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

 • 1ste leerjaar

6/7 jaar

Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest

 • 5de leerjaar

 10/11 jaar

Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

     
 • 1ste secundair

12/13 jaar

Baarmoederhalskanker (HPV)

Hepatitis B (Geelzucht)

 • 3de secundair

14/15 jaar

Difterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag dat meestal. Meestal, want daarop bestaan enkele uitzonderingen. Je ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.

Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.

Voor meer informatie kan je terecht op deze website: http://www.vclblimburg.be/secundaironderwijs_info

Naar boven