Renovatiewerken campus viio Borgloon

Op 25 juni starten de werkzaamheden van de renovatie van campus viio Borgloon. Graag geven we jullie hier een woordje uitleg bij.

1. Visie en uitgangspunten

De plannen om de campus in viio Borgloon aan te pakken, zijn al enkele jaren oud. Een goede voorbereiding kost immers tijd.

Bij het uitwerken van de renovatieplannen zijn we uitgegaan van volgende visie en uitgangspunten:

  • we creëren een aangenaam leef- en dus ook leerklimaat waar leerlingen zich ‘thuis’ voelen.  We frissen de gehele campus op. Hierbij zijn licht, geluid en beveiliging belangrijke aandachtspunten
  • duurzaamheid en ecologie nemen we mee in onze plannen
  • er zorgen voor en nog groenere en veiligere schoolomgeving
  • een interactie met de omgeving en de buurt vergeten we zeker niet

2. Bouwwerken

Fase 1 van de werken (de afbraak van de voorbouw) is al eventjes achter de rug. Op dit ogenblik is het uitzicht nog niet veel verbeterd, maar hier zal snel verandering in komen.

De vernieuwingswerken omvatten diverse aspecten:

1. Vernieuwing daken

Het is duidelijk zichtbaar dat de daken van de campus hun beste tijd gehad hebben. We gaan dan ook (bijna) alle daken van de gehele campus vernieuwen en uiteraard ook isoleren.

2. Renovatie van kapel, refter en gevels.

 

De kapel ligt er al heel wat jaren ongebruikt bij. Dit is zonde, natuurlijk. We zullen ze daarom omvormen tot een nieuwe polyvalente ruimte waar ook lessen lichamelijke opvoeding kunnen doorgaan. De renovatie gebeurt met respect voor de architecturaal waardevolle elementen van de kapel. Deze renovatie zal ook zichtbaar zijn vanop de Tongersesteenweg. De kopse zijgevel wordt immers opnieuw opgetrokken, net zoals de zijgevel van de parallelle bouw die uitgeeft op dezelfde straat. De zijgevel van de kapel zal volledig in glas uitgevoerd worden. Beide nieuwe zijgevels verbinden we met een gaanderij.

De zijgevel van de refter werken we ook open met een glaspartij naar de speelplaats.

3. Interne renovatie

Binnen pakken we alle klaslokalen en werkruimtes aan. We brengen nieuwe plafonds aan, er komen nieuwe netwerkkabels voor de ICT-toepassingen, de verlichting zal volledig getransformeerd worden naar efficiënte LED-verlichting en de hele campus frissen we op door een goede verfbeurt.

4. Buitenaanleg

De buitenaanleg gebeurt in samenwerking met de lokale gemeenschap en de stad Borgloon. Als groene school schreven we ons in voor het project ontharding waarbij we niet enkel onze leerlingen willen leren om duurzaam met hun omgeving om te gaan, maar waarbij we zelf ook een duit in het zakje doen. Na de afbraak van het internaatsgebouw aan de kant van de Tongeresesteenweg zal ook de groene zone aan de kant van de Sint-Truidersteenweg een ecologische upgrade krijgen.

De stad Borgloon investeert mee in een verkeersveilige schoolomgeving.

 

3. Enkele cijfers:

Bovenstaande werken betekenen dat we fors investeren in onze campus in Borgloon.

Enkele cijfers:

Wat kosten de werken?

  • dakwerken: €400 000
  • buitenaanleg, gevel werken etc. € 1 500 000
  • interne renovatie: € 1 000 000

Voor hoeveel mensen doen we deze investering?

  • +/-350 leerlingen
  • +/- 60 personeelsleden

Einde van de werken is voorzien voor de zomer 2022.