Nieuw studieaanbod

Zoek in ons uitgebreid aanbod:

Locatie

Leerjaar


Borgloon tweede leerjaar

Borgloon 2de leerjaar

* Deze basisopties kan je volgen in 2A Algemeen en in 2A+ Algemeen

Tongeren tweede leerjaar

Tongeren 2de leerjaar

* Deze basisopties kan je volgen in 2A Algemeen en in 2A+ Algemeen

Tongeren graad 2

Tongeren Graad 2 * enkel in het 3de jaar

1A

In 1A bieden we volgende opties aan:

Optie Exploratie met 2 mogelijke invullingen:
Je kiest 1A Exploratie als je vlot leerstofgehelen kan verwerken.
Je kiest 1A+ Exploratie als je meer ondersteuning nodig hebt om diezelfde leerstofgehelen te verwerken.

Optie Klassieke talen:
Je kiest 1A Klassieke talen als je vlot leerstofgehelen kan verwerken en een extra uitdaging wenst.

1B

In 1B krijg je extra ondersteuning en begeleiding in kleinere groepen.
Als je slaagt in 1B behaal je het getuigschrift basisonderwijs.

 

2A Economie en organisatie

Je onderzoekt de economisch-maatschappelijke actualiteit met aandacht voor de consument, de onderneming en de overheid.

Daarbij pas je ICT toe om data te verzamelen en te verwerken.

Jouw zin voor ondernemen wordt verder ontwikkeld.

2A Klassieke Talen

Je leert Latijnse teksten te lezen en erover te reflecteren.
Jouw taalgevoel wordt aangescherpt.
Je beleeft de beeldende kracht van taal en je geniet ervan om er creatief mee om te gaan.
Je wordt kritisch bewust van de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke en hedendaagse culturen.

2A Klassieke Talen met Grieks

Je leert Latijnse en/of Griekse teksten te lezen en erover te reflecteren.
Jouw taalgevoel wordt aangescherpt.
Je beleeft de beeldende kracht van taal en je geniet ervan om er creatief mee om te gaan.
Je wordt kritisch bewust van de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke en hedendaagse culturen.

2A Maatschappij en Welzijn

Je ontwikkelt een persoonlijke en gezonde levensstijl vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering.
Je verwerft inzicht in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen.
Je past sociale en communicatieve vaardigheden toe in verschillende situaties.

2A Moderne talen en wetenschappen

Je wordt vaardiger in verschillende talen en je onderzoekt verbanden tussen talen, taalvariëteiten en taaluitingen.
Je geniet van taal; je beleeft de beeldende kracht van taal en literatuur en je gaat creatief met taal aan de slag.
Je wordt vaardiger in het onderzoekend leren.
Je verwerft inzicht in wetenschappelijke principes en toepassingen vanuit het dagelijkse leven.
Je ontwikkelt zin voor verwondering, kritische ingesteldheid en creativiteit.

2A STEM-technieken

Je verkent interessegebieden waarin STEM een belangrijke rol speelt en je leert interacties tussen S, T, E, M en de samenleving te duiden.
Je onderzoekt uitdagingen om ideeën om te zetten in een prototype.
Je ontwikkelt inzicht in onderzoeks- en ontwerpmethoden.

2A STEM-wetenschappen

Je verkent interessegebieden waarin STEM een belangrijke rol speelt en je leert interacties tussen S, T, E, M en de samenleving te duiden.
Je onderzoekt prototype(s) voor een technisch-wetenschappelijke uitdaging.
Je ontwikkelt inzicht in ontwerpmethoden en realisatietechnieken.

2B Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn

Economie en organiesatie (5 u.) Je denkt na als consument over de economisch-maatschappelijke actualiteit.
Je verkent de wereld van de onderneming en de overheid.
Je gebruikt ICT in een economische context.
Je ontwikkelt zin om te ondernemen. Maatschappij en welzijn (5 u.)
Je past op een verantwoorde wijze inzichten m.b.t. een persoonlijke en gezonde levensstijl toe.
Je verkent actuele verschijnselen die de mens, zijn gedrag en het samenleven beïnvloeden.
Je past sociale en communicatieve vaardigheden toe in verschillende situaties.

2B STEM technieken

STEM-technieken (10 u.) Je maakt technische systemen en past jouw digitale vaardigheden toe.
Je ontdekt eigenschappen van materialen en producten.
Je gebruikt gereedschappen, machines en toestellen duurzaam en volgens de veiligheidsinstructies.
Je ontdekt de relatie tussen de verschillende vakgebieden en STEM (o.a. elektriciteit, hout, metaal)

Economie-moderne talen

Farmaceutisch technisch assistent

Deze studierichting bieden we in schooljaar 2022-2023 niet aan in het 5de jaar. 

Handel

Hout

Humane wetenschappen

Latijn

Latijn-moderne talen

Latijn-wiskunde

Natuurwetenschappen

Verkoop

Wetenschappen-wiskunde